Vědecký článek Features of fast deuterons emitted from plasma focus discharges publikovaný v březnovém vydání vědeckého časopisu Physics of Plasmas je doporučen editorem (Editor’s Pick).

Článek popisuje základní rysy kvantitativního modelu urychlování energetických elektronů a iontů fúzního plazmatu generovaného výbojovým zdrojem typu plazmový fokus založeného na principu rekonekce magnetických siločar. Výzkum byl prováděn na aparatuře PF-1000 v rámci programu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) v IPPLM ve Varšavě. Základem jsou experimenty prováděné komplexní rentgrenovou, interferometrickou, neutronovou a částicovou diagnostikou fúzní D-D reakce.

Výsledkem výzkumu je poznatek generace organizovaných toroidálních, kulových a helikálních struktur tvořených uzavřenými poloidálními a toroidálními proudy majícími filamentární strukturu. Během vývoje plazmatu dochází ke generaci magnetických polí principem magnetického dynama, a tudíž ke kumulaci magnetické energie. Při rychlých přeměnách a zejména při rozpadu magnetických struktur dochází k uvolnění této energie, kdy se v deuteriovém plazmatu při rekonekci magnetických silokřivek efektivně urychlují energetické elektrony produkující tvrdé rentgenové záření a deuterony produkující fúzní neutrony.

Jeden z hlavních autorů – prof. Pavel Kubeš – se studenty FEL ČVUT

Jelikož magnetické struktury a filamentární charakter proudů jsou v rámci programu PLASMA  CAAS zkoumány rovněž na tokamakovém  a laserovém plazmatu aparatur ČVUT a AV ČR, patří vzájemná informovanost a inspirace novými poznatky k hlavním cílům řešeného projektu.

Prof. Pavel Kubeš je v rámci CAAS koordinátorem výzkumného projektu PLASMA.

 

Features of fast deuterons emitted from plasma focus discharges
Phys. Plasmas 26, 032702 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5080974
Submitted: 13 November 2018 . Accepted: 12 February 2019 . Published
Online: 01 March 2019
P. Kubes , M. Paduch, M. J. Sadowski , J. Cikhardt , B. Cikhardtova, D. Klir , J. Kravarik, R. Kwiatkowski, V. Munzar, K. Rezac, E. Skladnik-Sadowska, A. Szymaszek, K. Tomaszewski , D. Zaloga, and E. Zielinska