Zpravodajský časopis ČVUT nazvaný Pražská technika přinesl ve svém prvním čísle letošního roku podrobné představení projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS). Na dvoustraně 24-25 tak vedle základních informací ukázal také stručný popis všech devíti výzkumných programů.

Pražskou techniku, přináší zajímavosti a novinky z dění na ČVUT, vydává Nakladatelství ČVUT. Tištěná verze časopisu je k dispozici na stojanech na všech fakultách, v menzách a dalších pracovištích školy, adresně je rozesílána na všechny katedry a ústavy, členy vedení školy a fakult a akademických senátů v rámci ČVUT, ale též na ministerstva, místní správu, firmy a další partnery školy.