Koordinátor programu: prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.

Teoretická skupina propojí současné aktivity v oblastech matematiky, matematické fyziky, teoretické fyziky a aplikované matematiky. Teoretická skupina posílí existující spolupráci mezi excelentními teoretickými výzkumnými týmy na ČVUT a vytvoří nové. Řada synergií mezi jejich aktivitami zajistí možnost významného posílení kvality výzkumu.

Matematická fyzika na FJFI byla po dlouhou dobu předmětem studia na Dopplerově ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku (http://physics.fjfi.cvut.cz/veda-a-vyzkum/centra-vyzkumu).

Široké spektrum pokryté programem teoretické skupiny bude rozděleno do devíti oblastí/podprogramů:

A) Geometrie a spektrální vlastnosti kvantových systémů
B) Kvantová optika a kvantová informace
C) Kombinatorické a algebraické struktury, teoretická informatika
D) Funkcionální analýza a operátorové algebry
E) Algebra, uspořádané struktury a zobecněná teorie míry
F) Matematické modelování dynamiky proudění
G) Mechanika kontinua, modelování a simulace multifunkčních materiálů
H) Dynamické procesy v nelineárních systémech
I) Metody optimalizace, spolehlivost složitých systémů