Odborníci na lasery se schází na konferenci Europhoton

Přední světoví odborníci zabývající se lasery a koherentními zdroji světla,  se příští týden sejdou na odborné konferenci Europhoton (www.europhoton.org), kterou z Prahy pořádá European Physical Society (EPS) spolu s Českým vysokým učením technickým v Praze, konkrétně Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI). Původně se konference měla konat v Národní technické knihovně, kvůli epidemii Covid-19 se však musela proměnit v online událost. Její program začíná v neděli 30. srpna letní školou a trvá do pátku 4. září.

„Setkávání vědců je důležitou součástí naší práce, takže jsme rádi, že se nám podařilo konferenci upravit do online režimu a může se uskutečnit,“ vysvětluje prof. Václav Kubeček z katedry fyzikální elektroniky FJFI, který je zároveň předsedou organizačního výboru konference. „Přihlásilo se přes tři sta účastníků, což je podobný počet, jaký se setkal na předchozím ročníku v roce 2018,“ doplňuje prof. Václav Kubeček.

(Pokračování textu…)

Největší konference částicové fyziky – ICHEP 2020 – slavnostně začíná v pondělí 3. srpna 2020 v Praze

FOTO ČVUT FJFI ICHEP 2020V pondělí 3. srpna začne v 15.30 hod. slavnostní zahájení 40. plenárního zasedání největší vědecké konference částicové fyziky – ICHEP 2020 (International Conference on High Energy Physics). Konference se koná jednou za dva roky a poprvé v historii získalo její pořadatelství Česko, nicméně kvůli epidemii se namísto Kongresového paláce Praha vědci scházejí letos online. Díky tomu se na konferenci sejde více než trojnásobek původně očekávaných vědců! V úvodu vědce pozdraví ministři, rektoři a další osobnosti, aby se program následně soustředil na částicovou fyziku.

„Jsem poctěn možností zahájit tuto konferenci. Můj tatínek byl vědec a ukázal mi, jakou důležitou roli věda v našem životě hraje,” pozdravil vědce hudebník Peter Gabriel, který je vyzval také k větší politické angažovanosti, aby pomohli bojovat proti sílícímu populismu.

„Je mi ctí přivítat vědce z celého světa. Tato konference je ukázkou mezinárodní vědecké spolupráce, která nezná hranice, zejména nyní, kdy je kompletně online. Oceňuji, že nejde jen o akci určenou pouze vědcům, ale součástí programu je také představení fascinujícího světa částicové fyziky široké veřejnosti. Užijte si konferenci a snad budeme mít příležitost se v Praze setkat i osobně na ICHEP2024,” uvádí ve své zdravici určené účastníkům konference ICHEP Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

„Podpora výzkumu, vývoje a inovací je jasná prioritou české vlády, která realizuje ambiciózní strategii zastřešenou sloganem Czech Republic – Country for the Future,” obrací se k vědcům Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR.

(Pokračování textu…)

V roce 2020 zamíří svět částicové fyziky do Prahy a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT oslaví 65. výročí

Pozvánka ČVUT FJFI ICHEP PragueNejvětší událost světa částicové fyziky – konference ICHEP (International Conference on High Energy Physics), která se koná jednou za dva roky – poprvé v historii zavítá v roce 2020 do Prahy! V příštím roce také Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) oslaví 65 let a štěpný školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec si připomene 30 let od prvního spuštění. A to vše v době, kdy začíná renesance jaderné energetiky v Česku díky rozhodnutí vlády ČR vybudovat nový blok jaderné elektrárny Temelín. To je jen několik z událostí, na kterých se v roce 2020 FJFI podílí.

„Velmi nás těší, že se českým částicovým fyzikům nejen z naší fakulty podařilo získat pořadatelství konference ICHEP. Praha se tak na týden stane centrem světového dění, protože sem dorazí na 1200 předních odborníků na částicovou fyziku. A my věříme, že i díky tomu tento zajímavý vědní obor získá nové fanoušky, a vědění o původu vesmíru a částicích, které ho tvoří, se posune zase o kus dál,“ vysvětluje prof. Igor Jex, děkan FJFI a ředitel Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), které je jedním z partnerů konference ICHEP.

(Pokračování textu…)

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT je dobrým začátkem kariéry

Vědci, vrcholoví manažeři, programátoři, vysoce postavení státní úředníci, ale i třeba specializovaní odborníci v nemocnicích či na různých dalších pracovištích – na všech takových místech pracují absolventi Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Ta sice hodně staví na svém vědeckém zaměření a už od magisterského stupně zapojuje studenty do výzkumu, nicméně i z praxe je o její studenty velký zájem. Přesvědčit se o tom mohou i návštěvníci Dne otevřených dveří na fakultě v úterý 26. listopadu 2019 od 9.00 hodin.

„Fakulta dlouhodobě spolupracuje s několika desítkami nejrůznějších institucí a firem z různých oborů a zemí a vědecká činnost se zčásti realizuje právě i pro externí partnery. Nejde jen o to porozumět svému oboru, ale studenti se učí také týmové spolupráci a komunikaci a tyto dovednosti a znalosti jsou velmi ceněné nejen na univerzitní půdě,“ vysvětluje prof. Igor Jex, děkan FJFI. Studenti často pracují i na projektech v zahraničí – například ve švýcarském CERNu, ve Francii na projektu ITER, v USA na BNL a dalších.

Fakulta se může pochlubit vysokým podílem doktorandů na celkovém počtu studentů – je jich přes 25 procent. „Nezastíráme, že studium na naší fakultě je náročné, nicméně díky zapojení do výzkumu už v rámci navazujícího studia mohou relativně jednoduše udělat další krok a získat kromě magisterského také doktorský titul. Ostatně se zapojením studentů počítá i jeden z největších projektů hrazených z fondů EU, který ČVUT v Praze získalo, projekt Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS),“ dodává prof. Igor Jex, který je mimo jiné ředitelem projektu CAAS. Z celkového počtu více než 1200 studentů jich v doktorském studiu na FJFI v akademickém roce 2019/20 studuje přes 300.

(Pokračování textu…)

Polovinu ozáření populace způsobuje radon: Ochrana proti němu je hlavním tématem konference RADON2019

V České republice způsobuje radon (přírodní radioaktivní plyn; chemická značka Rn) 50 procent ozáření populace ze všech zdrojů ionizujícího záření a 70 procent z přírodních zdrojů. Obdobná situace je také např. ve Švýcarsku či ve státech severní Evropy. Ozáření způsobené radonem a produkty jeho radioaktivní přeměny přitom může, podobně jako kouření, způsobit onemocnění rakovinou plic. Poměr rakoviny plic způsobený radonem v poměru k rakovině způsobené kouřením je přibližně 1:4. Vzhledem k takto vysokým číslům a negativnímu zdravotnímu dopadu na obyvatele probíhá v ČR rozsáhlý radonový program, jehož cílem je především šířit informace o radonové problematice u laické i odborné veřejnosti i skrze bezplatné roční měření radonu ve stavbách, podpora provádění preventivních opatření ke snížení jeho výskytu v nových stavbách a provádění zásahů s cílem snížit ozáření radonem ve starší zástavbě. A právě to vše jsou témata mezinárodní konference RADON2019, jejíž devátý ročník začne v pondělí 16. září 2019 v budově Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Konferenci pod záštitou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) s Katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI (KDAIZ) spolupořádá Státní ústav radiační ochrany (SÚRO, v.v.i.).
(Pokračování textu…)