Odborníci na lasery se schází na konferenci Europhoton

Přední světoví odborníci zabývající se lasery a koherentními zdroji světla,  se příští týden sejdou na odborné konferenci Europhoton (www.europhoton.org), kterou z Prahy pořádá European Physical Society (EPS) spolu s Českým vysokým učením technickým v Praze, konkrétně Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou (FJFI). Původně se konference měla konat v Národní technické knihovně, kvůli epidemii Covid-19 se však musela proměnit v online událost. Její program začíná v neděli 30. srpna letní školou a trvá do pátku 4. září.

„Setkávání vědců je důležitou součástí naší práce, takže jsme rádi, že se nám podařilo konferenci upravit do online režimu a může se uskutečnit,“ vysvětluje prof. Václav Kubeček z katedry fyzikální elektroniky FJFI, který je zároveň předsedou organizačního výboru konference. „Přihlásilo se přes tři sta účastníků, což je podobný počet, jaký se setkal na předchozím ročníku v roce 2018,“ doplňuje prof. Václav Kubeček.

(Pokračování textu…)

Největší částicová konference ICHEP přitáhla velkou pozornost

Největší konference částicové fyziky ICHEP2020, která probíhala mezi 28. červencem a 6. srpnem 2020, přilákala přes tři tisíce částicových fyziků. Původně přitom organizátoři počítali s tím, že do Prahy jich dorazí zhruba tisícovka, kvůli pandemii se ale plány musely změnit a konference se přesunula do online prostředí.

Celkem proběhlo v první části konference přes 800 paralelních přednášek, které běžely každý den ve 12-17 sekcích. Každou ze sekcí sledovalo zhruba 100 až 200 vědců. K tomu pak přibylo dalších 44 plenárních přednášek a 150 prezentací posterů. Odkazy na videozáznamy přednášek jsou i po ukončení konference na webu ichep2020.org.

„Částicová fyzika patří na ČVUT mezi nejvýznamnější výzkumné směry. Klíčové je naše zapojení do výzkumu v CERN, v Brookhavenské národní laboratoři (BNL) a v neutrinových experimentech. Pro experimenty také vyvíjíme detektorové technologie,“ říká doc. Jaroslav Bielčík, který byl členem organizačního výboru konference. Podílel se na ní jako vedoucí výzkumného programu PARTPHYS, který je součástí projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) spolufinancovaného Evropskou unií. Tento projekt se také podílel na financování konference.

(Pokračování textu…)

Největší konference částicové fyziky – ICHEP 2020 – slavnostně začíná v pondělí 3. srpna 2020 v Praze

FOTO ČVUT FJFI ICHEP 2020V pondělí 3. srpna začne v 15.30 hod. slavnostní zahájení 40. plenárního zasedání největší vědecké konference částicové fyziky – ICHEP 2020 (International Conference on High Energy Physics). Konference se koná jednou za dva roky a poprvé v historii získalo její pořadatelství Česko, nicméně kvůli epidemii se namísto Kongresového paláce Praha vědci scházejí letos online. Díky tomu se na konferenci sejde více než trojnásobek původně očekávaných vědců! V úvodu vědce pozdraví ministři, rektoři a další osobnosti, aby se program následně soustředil na částicovou fyziku.

„Jsem poctěn možností zahájit tuto konferenci. Můj tatínek byl vědec a ukázal mi, jakou důležitou roli věda v našem životě hraje,” pozdravil vědce hudebník Peter Gabriel, který je vyzval také k větší politické angažovanosti, aby pomohli bojovat proti sílícímu populismu.

„Je mi ctí přivítat vědce z celého světa. Tato konference je ukázkou mezinárodní vědecké spolupráce, která nezná hranice, zejména nyní, kdy je kompletně online. Oceňuji, že nejde jen o akci určenou pouze vědcům, ale součástí programu je také představení fascinujícího světa částicové fyziky široké veřejnosti. Užijte si konferenci a snad budeme mít příležitost se v Praze setkat i osobně na ICHEP2024,” uvádí ve své zdravici určené účastníkům konference ICHEP Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

„Podpora výzkumu, vývoje a inovací je jasná prioritou české vlády, která realizuje ambiciózní strategii zastřešenou sloganem Czech Republic – Country for the Future,” obrací se k vědcům Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR.

(Pokračování textu…)

Studenti propojí umění a vědu a svá díla představí na ICHEP 2020 – největší konferenci částicové fyziky

Studenti středních škol, ale i vysokoškoláci a žáci základních škol se na inspiračním workshopu BeInspired@ICHEP2020 seznámí s atraktivitou částicové fyziky a inspirují se možnostmi jejího uměleckého ztvárnění. Jejich výsledná umělecká díla se představí na největší události světa částicové fyziky, konferenci ICHEP 2020 (International Conference on High Energy Physics), která se koná jednou za dva roky. Ta letos, poprvé v historii, zavítá na přelomu července a srpna do Prahy. Společně ji pořádají všechna přední česká pracoviště zabývající se částicovou fyzikou: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK), Fyzikální ústav AV ČR (FZÚ), Ústav jaderné fyziky AV ČR (ÚJF), Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Západočeská univerzita v Plzni, a navíc Mezinárodní unie čisté a aplikované fyziky (IUPAP).

(Pokračování textu…)