Publicita projektu

Každý dokument týkající se realizace projektu, který je použit pro informování veřejnosti nebo pro cílové skupiny o projektu nebo jeho části, včetně jakéhokoliv potvrzení účasti nebo jiného potvrzení, musí obsahovat prohlášení o tom, že projekt byl podporován z ESIF. Tato povinnost je zcela splněna tím, že příjemce bude o podpořeném projektu referovat následujícím způsobem: zobrazením znaku EU, odkazem na EU spolu s odkazem na ESIF a OP VVV.

 

Příklad potvrzení (acknowledgement), které je třeba uvést a doplnit logy (najdete je níže):

Tato práce je součástí projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) pod číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778. CAAS je spolufinancován Evropskou unií.

anglická verze

This work is part of the project Centre of Advanced Applied Sciences (CAAS) with the number: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778.  CAAS is co-financed by the European Union.

Lze využít pro elektronické či tištěné materiály (stačí na konci) / prezentace (ideálně v patičce, ale stačí i na úvodním a závěrečném slajdu) / články (stačí na konci) a další materiály.


Loga

Různé varianty log, která je třeba k potvrzení přidat.

 

Česká verze

česká verze: horizontální, barevná

česká verze: horizontální, černobílá

česká verze: vertikální, barevná
česká verze: vertikální, černobílá


 

 

Anglická verze


anglická verze: horizontální, barevná
anglická verze: horizontální, černobílá

anglická verze: vertikální, barevná


anglická verze: vertikální, černobílá

 


 

Logo CAAS

česká verze

 

 

 

 

 

 

anglická verze

 

 

 

 

 

 

 

 Plakát k umístění v objektech subjektů, které jsou do CAAS zapojené 

Umístění plakátu CAAS na chodbě FJFI v Břehové 7.

Plakát ke stažení (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Billboard 

Billboard CAAS na budově ČVUT u rektorátu.