Interakce mezi věci a umělci má sílu obohatit všechny zúčastněné. I to je důvod, proč byl v rámci výzkumného programu PARTPHYS (částicová fyzika) projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) vytvořen podprogram Jazyk pro komunikaci VĚDA –⁠ UMĚNÍ –⁠ VEŘEJNOST.

V jeho rámci dochází k setkáváním vědců – částicových fyziků z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) s jejich kolegy z Institutu Intermédií při Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL) a sochaři z Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA). Jedním z hlavních výstupů těchto setkání, během nichž se účastníci navzájem seznamovali s oblastmi svého zájmu i mezi sebou navzájem, je umělecké dílo Tabula Rasa. Tento zhruba tři metry vysoký skleněný objekt komunikující se svým okolím vymysleli a připravují prof. ak. sochař Marian Karel s doc. Josefem Šafaříkem. Původně měl být instalován poblíž Národní technické knihovny, a tedy i v širším areálu ČVUT, nicméně administrativní a technické problémy donutili všechny zúčastněné hledat jiný prostor. Nyní to vypadá, že artefakt bude umístěn poblíž budovy FJFI v Děčíně.

Proces přípravy artefaktu a dalších aktivit v rámci podprogramu Jazyk pro komunikaci VĚDA –⁠ UMĚNÍ –⁠ VEŘEJNOST shrnuje také elektronická publikace nazvaná Tabula rasa – hledání společného jazyka vědy a umění, kterou si můžete stáhnout (pdf, 13 MB).