Material science and engineering (MATE)

Program coordinator: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

The Material Science group of the CAAS will further develop their excellent competence in studies in material structure and properties, preparation of new materials as well as in understanding of the relations between the structure and properties of materials; for example in advanced tribology and biological applications of materials. Solid state physics and physics of materials is studied primarily at FNSPE (https://sites.google.com/site/kmatpok/kontakt,
https://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/?q=zakladni-informace-admathttps://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/) and FEE and at Southampton University (http://www.southampton.ac.uk/engineering/about/staff/tp1n10.page), where our member dr. Polcar has recently been employed.

The program is composed of six sub-programs implemented by six working groups:

A) Preparation of Materials Structures (Ladislav Kalvoda)
B) Advanced Tribology (Tomáš Polcar)
C) Applied Biological Materials (Petr Kolenko)
D) Microelectronics (Jan Voves)
E) Modelling of Materials (Michal Beneš)
F) Material Characterization (Miroslav Karlík)

Studenti propojí umění a vědu a svá díla představí na ICHEP 2020 – největší konferenci částicové fyziky

Studenti středních škol, ale i vysokoškoláci a žáci základních škol se na inspiračním workshopu BeInspired@ICHEP2020 seznámí s atraktivitou částicové fyziky a inspirují se možnostmi jejího uměleckého ztvárnění. Jejich výsledná umělecká díla se představí na největší...

CTU Rector’s Award for doc. Libor Šnobl from the THEORY research program

The Rector's of the Czech Technical University in Prague (CTU) Award for outstanding scientific achievement was given to doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., from the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, CTU in Prague (FNSPE) together with Antonelle...

Nejdůležitější publikace 2. období (CHEMISTRY)

Nejdůležitější odborné publikace vydané během druhého období (do 31. září 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu CHEMISTRY vydaných v rámci projektu CAAS najdete na zvláštní stránce, seznam nejdůležitějších publikací za první období pak zde. Prebiotic...

Cena rektora ČVUT pro doc. Libora Šnobla z výzkumného programu THEORY

Cenu rektora Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) za vynikající vědecký výsledek dostal doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) spolu s Antonelle Marchesiello, Ph.D., z Fakulty informačních technologií...

V roce 2020 zamíří svět částicové fyziky do Prahy a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT oslaví 65. výročí

Největší událost světa částicové fyziky – konference ICHEP (International Conference on High Energy Physics), která se koná jednou za dva roky – poprvé v historii zavítá v roce 2020 do Prahy! V příštím roce také Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze...

List of publications

An up-to-date list of all publications published within the research program MATE.