Applications of nuclear methods (APPLICATIONS)

Program coordinator:  doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

The Application group will further develop research in medical physics, monitoring of environment and application of nuclear methods in studies of cultural heritage. The team’s scientific activities follow the research performed in a six-year project Applications of Radionuclides and Ionizing Radiation. The proposed study into significant objects in Czech cultural heritage is connected with two projects of the Ministry of Culture of the Czech Republic. The scientific topics in Medical physics are complementary to the international OPPERA project CAThyMARA (Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident). The group will also continue to apply methods from the fields of physics and nuclear science in a wider context valuable to society. Applications of techniques derived from nuclear physics are currently studied at FNSPE (http://kdaiz.fjfi.cvut.cz/aktivity/publikace.html).

The Applied Research group will be divided into the following areas (sub-programs):

A) Medical physics (Tomáš Vrba)
B) Environment and monitoring (Lenka Thinová)
C) Cultural heritage (Tomáš Čechák)

 

Studenti propojí umění a vědu a svá díla představí na ICHEP 2020 – největší konferenci částicové fyziky

Studenti středních škol, ale i vysokoškoláci a žáci základních škol se na inspiračním workshopu BeInspired@ICHEP2020 seznámí s atraktivitou částicové fyziky a inspirují se možnostmi jejího uměleckého ztvárnění. Jejich výsledná umělecká díla se představí na největší...

CTU Rector’s Award for doc. Libor Šnobl from the THEORY research program

The Rector's of the Czech Technical University in Prague (CTU) Award for outstanding scientific achievement was given to doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., from the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, CTU in Prague (FNSPE) together with Antonelle...

Nejdůležitější publikace 2. období (CHEMISTRY)

Nejdůležitější odborné publikace vydané během druhého období (do 31. září 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu CHEMISTRY vydaných v rámci projektu CAAS najdete na zvláštní stránce, seznam nejdůležitějších publikací za první období pak zde. Prebiotic...

Cena rektora ČVUT pro doc. Libora Šnobla z výzkumného programu THEORY

Cenu rektora Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) za vynikající vědecký výsledek dostal doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) spolu s Antonelle Marchesiello, Ph.D., z Fakulty informačních technologií...

V roce 2020 zamíří svět částicové fyziky do Prahy a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT oslaví 65. výročí

Největší událost světa částicové fyziky – konference ICHEP (International Conference on High Energy Physics), která se koná jednou za dva roky – poprvé v historii zavítá v roce 2020 do Prahy! V příštím roce také Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze...

List of publications

An up-to-date list of all publications published within the research program APPLICATIONS.