Laser physics and photonics (LASE)

Program coordinator: prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.

The Laser Physics group will further develop the existing research programs in ultra-intense and ultra-short pulse lasers, studies of laser plasmas, laser acceleration and particle production in connection with laser facilities like ELI Beam-lines, PALS and HiLASE. The group is also strongly involved in theory and simulation of laser plasma formation and evolution, in photonics and in optical spectroscopy. Laser physics and photonics are being dominantly studied at the FNSPE (http://kfe.fjfi.cvut.cz/kfe/en/research/index.html).

The LASE program’s work will be divided into five domains (sub-programs):

A) New active media and techniques for solid state lasers (Václav Kubeček)
B) Femtosecond laser interactions with targets (Jiří Limpouch)
C) Theoretical research into photonics and plasmonic structures (Ivan Richter)
D) Optoelectronics – photonics structures (Václav Prajzler)
E) Spectroscopy (Zdeněk Bryknar)

Studenti propojí umění a vědu a svá díla představí na ICHEP 2020 – největší konferenci částicové fyziky

Studenti středních škol, ale i vysokoškoláci a žáci základních škol se na inspiračním workshopu BeInspired@ICHEP2020 seznámí s atraktivitou částicové fyziky a inspirují se možnostmi jejího uměleckého ztvárnění. Jejich výsledná umělecká díla se představí na největší...

CTU Rector’s Award for doc. Libor Šnobl from the THEORY research program

The Rector's of the Czech Technical University in Prague (CTU) Award for outstanding scientific achievement was given to doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., from the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, CTU in Prague (FNSPE) together with Antonelle...

Nejdůležitější publikace 2. období (CHEMISTRY)

Nejdůležitější odborné publikace vydané během druhého období (do 31. září 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu CHEMISTRY vydaných v rámci projektu CAAS najdete na zvláštní stránce, seznam nejdůležitějších publikací za první období pak zde. Prebiotic...

Cena rektora ČVUT pro doc. Libora Šnobla z výzkumného programu THEORY

Cenu rektora Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) za vynikající vědecký výsledek dostal doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) spolu s Antonelle Marchesiello, Ph.D., z Fakulty informačních technologií...

V roce 2020 zamíří svět částicové fyziky do Prahy a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT oslaví 65. výročí

Největší událost světa částicové fyziky – konference ICHEP (International Conference on High Energy Physics), která se koná jednou za dva roky – poprvé v historii zavítá v roce 2020 do Prahy! V příštím roce také Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze...

List of publications

An up-to-date list of all publications published within the research program LASE.